Welkom bij

Welkom bij

Zorgboerderij

de Hofsteeg

De Hofsteeg

Hier vinden ouderen met een zorgvraag een passende en waardevolle dag invulling.

Hier vinden ouderen met een zorgvraag een passende en waardevolle dag invulling.

Eigen vervoer

Onze dieren

15 gasten

Huiselijkheid

Sfeer

Kleinschalig

Over De Hofsteeg

Van oorsprong is de Hofsteeg een agrarisch bedrijf met een varkenshouderij en akkerbouw, sinds 2003 is de varkenshouderij beëindigd. In 2008 zijn we gestart met het aanbieden van dagbesteding voor ouderen, in eerste instantie in combinatie met de kersenteelt maar deze bedrijfstak is in 2021 beëindigd. Echter wilde we de agrarische activiteiten met de daarbij behorende kennis en kunde niet verloren laten gaan en daarom hebben we op de plaats waar de kersenboomgaard was nu een grote moestuin aangelegd waarmee we zelfvoorzienend willen worden.

Onze Missie

Onze missie is om onze gasten een plek te bieden waar huiselijkheid, sfeer en kleinschaligheid de basis vormen en waar iedereen zichzelf kan zijn en zich thuis kan voelen. We willen rekening houden met ieders mogelijkheden. We kijken niet naar wat onze gasten niet meer kunnen maar juist naar wat nog wel allemaal kan. Tevens vinden we het heel belangrijk om de thuissituatie te ontlasten. Om goede zorg te verlenen onderhouden we ook contacten met de mantelzorger, de thuiszorg, de trajectbegeleider en verder alle betrokken zorg. We gaan voor kwaliteit en vinden het zeer belangrijk dat onze gasten een fijne dag hebben en met een goed gevoel naar huis gaan.

Ons vaste team van zorgmedewerkers

Op de zorgboerderij zijn altijd professionele medewerkers aanwezig. Om veel individuele zorg te kunnen bieden worden deze medewerkers ondersteund door vrijwilligers en stagiaires.

Elma van de Sande

Begeleidster/verzorgende

Suzanne Jakobs

Begeleidster/verzorgende